Lapset ensin-keräys

Keräsimme tänä vuonna varoja Inkereen koululla järjestettävään pienten lasten peuhuun hankittaviin välineisiin. Kiitos kaikille lahjoittajille!!

Lapset ensin-keräys (ent. kevätilo-keräys) on MLL:n vuosittainen, koko liiton yhteinen keräys. Paikallisyhdistykset ja piirit keräävät varoja lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Kukin paikallisyhdistys nimeää oman keräyskohteensa.

 

 

 

Vuonna 2016 lahjoitimme keräystuotot Kaivolan nuorisotilalle, nuorten toimintaan.

Kerätyillä varoilla hankittiin vuonna 2015 välineitä Perttelin alueen koulujen välituntien piristykseksi.

Vuonna 2014 kerättiin rahaa Perttelin alueen perhepäivähoitajille ulkolelujen hankintaan.

Vuonna 2013 tuotta käytettin lasten kiusaamisen ehkäisemiseen. Järjestimme keräämillämme varoilla luennon vanhemmille kyseisestä aiheesta.

Vuonna 2012 keräyksen tuotto meni mediakasvatukseen, järjestimme alakoululaisten vanhemmille mediakasvatusluennon.

Perttelin MLL:n vuoden 2011 keräyksen tuotot lahjoitettiin Perttelin peikkojen ja kunnan järjestämäan nuorisoiltaan, jolla he mm. tekivät pizzaa nuorten kanssa.